MAUSUNDGLØTT  

Tlf: 97 02 21 14 /  ​41 65 18 13

DEN MUNTRE MATROS  

Tlf: 72 44 85 77

KJEILA KRO OG GJESTGIVERI  

tLF: 90 18 18 42

Mausund har masse utmark, så det er muligHet for å telte rundt om på øya.

UTIHAVET har dusj og toalett på festivalområdet.

OVERNATTING